Top

SEBA اولین نماد تجاری تخصصی FREESTYLE/FREERIDE

 

SEBA

 

فلسفه برند سبا:

 

SEBA نمادی تجاری است که به اسکیت بازان تعلق دارد.فلسفه ی این نماد،ساخت اسکیت های با کیفیت بالا است که توسط اسکیت بازان و برای اسکیت بازان انجام می شود. همچنین این نماد ...