Top

آموزش اسکیت

  • 1

  • تاریخچه اسکیت

    اسکیت از ابتدا تا کنون:

    اولین کفش اسکیت توسط مخترعی بلزیکی در سال 1763 اختراع شد. 56 سال پس از آن فردی فرانسوی نوع دیگری از اسکیت را اختراع کرد . در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 ...


    ادامه مطلب